Đại phúc Gx. Hợp Tiến

Đại phúc Giáo xứ Hợp Tiến, Giáo phận Long Xuyên: Hồng ân bởi Trời

Hồng ân đến từ Thiên Chúa Tất cả đều là hồng ân. Nghĩa là mọi sự tốt lành ở nơi con người và trong trần gian này đều đến từ Thiên Chúa. Nhưng không phải ai ...

Đại phúc Giáo xứ Hợp Tiến, Giáo phận Long Xuyên: Ngày thứ 2 - Hình ảnh Chầu Thánh Thể và gặp gỡ giới hiền mẫu

* Giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5g00 sáng * Giờ hành hương vào lúc 18g00 và việc xin khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp * Gặp gỡ Giới Hiền mẫu trong Giáo xứ TTMV DCCT

Đại phúc Giáo xứ Hợp Tiến, Giáo phận Long Xuyên: Ngày khai mạc - Hãy đón lấy Chúa Giêsu Kitô là hồng phúc lớn nhất

Hãy đón lấy Chúa Giêsu Kitô, hồng ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa thương ban cho con người. Vào lúc 17g00 ngày 02.04.2017, Chúa nhật V Mùa Chay, Giáo xứ Hợp Tiến, Giáo phận Long ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết