duy nhất

Phút suy tư: Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất.

Nếu chúng ta còn nhớ cách đây không lâu ở Mỹ này, nhà văn Dan Brown viết cuốn sách Da Vinci code, nó trở thành cuốn sách bestseller, được đóng thành phim, và được phổ ...