Giải Đáp: Bùa Ngải

Giải Đáp: BÙA NGẢI - THƯ ẾM

BÙA NGẢI - THƯ ẾM Hỏi: Kính thưa Cha, Người Công giáo có được tin vào bùa ngải, thư ếm không? Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Cha. Kính cám ơn. (Phan Văn Tuấn) Trả lời: Anh Tuấn ...