Giáo điểm truyền giáo của Dòng

Chia sẻ niềm vui Phục Sinh tại Giáo điểm truyền giáo Hà Bầu, Gp. Kontum

Vào thứ Bảy Tuần Thánh 2017 và để chuẩn bị đón mừng Chúa Phục Sinh. Quý cha Trung Tâm Mục Vụ DCCT, quý anh chị ân nhân cùng với đại diện nhóm BVSS – DCCT ...