Giáo xứ Lam Sơn

Giáo xứ Lam Sơn, Giáo phận Bà Rịa cử hành Tam Nhật Hậu Phúc

“Ơn Đại Phúc không chỉ có trong tuần đại phúc, một năm hậu phúc mà là trong cả cuộc đời của mỗi người chúng ta”. Đó là lời chia sẻ của cha Phaolô Ngô Văn Phi, ...