khu phố nghèo tại Milano

Đức Thánh Cha thăm khu phố nghèo tại Milano

MILANO: Đức Thánh Cha đã viếng thăm khu phố nghèo ở Milano sáng ngày 25-3-2017 mở đầu cho cuộc thăm viếng dài 12 tiếng tại Milano, giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Giáo phận này có ...