Lắng nghe nhịp tim của Chúa Kitô

Phút suy tư: Lắng nghe nhịp tim của Chúa Kitô

Câu chuyện về bữa ăn tối cuối cùng trong Phúc âm thánh Gio-an cho chúng ta một hình ảnh bí ẩn tuyệt vời. Thánh sử mô tả vị tông đồ yêu quý tựa đầu vào ...