Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Kinh truyền tin Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

VATICAN. ĐTC kêu gọi các tín hữu hãy cầu xin ơn phù trợ của Mẹ Maria để từ khước tội lỗi và sống một đời sống tốt đẹp, thưa ”xin vâng” đối với Thiên Chúa. Kinh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (08.12.2017): Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tuyên xưng " Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai ...