Lễ Kính

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2018): Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

Phúc Âm: Ga 1, 47-51 "Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2018): Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 9, 9-13 "Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên (24.08.2018): Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 1, 45-51 "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ông Phi-líp-phê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên (10.08.2018): Lễ Kính Thánh Laurensô, phó tế - tử đạo

Phúc Âm: Ga 12, 24-26 "Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên (06.08.2018): Lễ Kính Chúa Hiển Dung

Phúc Âm: Mc 9: 2-10 "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2018): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 20, 20-28 "Các con sẽ uống chén của Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên (31.05.2018): Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ kính

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 "Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.

Phúc Âm: Ga 19, 25-27 Này là Con Bà. Này là Mẹ con. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy,  25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người,  cùng với chị mẹ Người là bà Maria, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh (14.05.2018): Lễ Kính Thánh Matthia, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh (03.05.2018): Lễ kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 14, 6-14 "Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, ...