Lễ Kính

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.

Phúc Âm: Ga 19, 25-27 Này là Con Bà. Này là Mẹ con. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy,  25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người,  cùng với chị mẹ Người là bà Maria, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh (14.05.2018): Lễ Kính Thánh Matthia, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh (03.05.2018): Lễ kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 14, 6-14 "Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh (25.04.2018): Lễ Kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

Phúc Âm: Mc 16, 15-20 "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (22.02.2018): Lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-19). Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên (02.02.2018): Lễ kính Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-32). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên (25.01.2018): Lễ Kính Thánh Phaolô, Tông đồ trở lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 16, 15-18). Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên (09.11.2017): Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Lễ kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-22) 13Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. 14Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2017): Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphael

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2017): Lễ kính Thánh Matthêu, tông đồ - tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết