Lễ Kính

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên (10.08.2018): Lễ Kính Thánh Laurensô, phó tế - tử đạo

Phúc Âm: Ga 12, 24-26 "Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên (06.08.2018): Lễ Kính Chúa Hiển Dung

Phúc Âm: Mc 9: 2-10 "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2018): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 20, 20-28 "Các con sẽ uống chén của Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên (31.05.2018): Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ kính

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 "Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.

Phúc Âm: Ga 19, 25-27 Này là Con Bà. Này là Mẹ con. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy,  25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người,  cùng với chị mẹ Người là bà Maria, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh (14.05.2018): Lễ Kính Thánh Matthia, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh (03.05.2018): Lễ kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 14, 6-14 "Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh (25.04.2018): Lễ Kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

Phúc Âm: Mc 16, 15-20 "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (22.02.2018): Lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-19). Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên (02.02.2018): Lễ kính Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-32). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...