Lễ Kính

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên (02.02.2018): Lễ kính Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-32). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên (25.01.2018): Lễ Kính Thánh Phaolô, Tông đồ trở lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 16, 15-18). Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên (09.11.2017): Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Lễ kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-22) 13Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. 14Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2017): Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphael

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2017): Lễ kính Thánh Matthêu, tông đồ - tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2017): Suy tôn Thánh Giá, Lễ Kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 13-17) Khi ấy, Ðức Giêsu nói: 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên (13.09.2017): Lễ kính Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên (08.09.2017): Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 1, 18-23) Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2017): Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 17-29) Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên (24.08.2017): Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 45-51) Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết