Lễ nhớ

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên (14.08.2017): Lễ nhớ thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (Mt 17,22-27) Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên (11.08.2017): Lễ nhớ Thánh Clara, Đồng trinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 16, 24-28) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên (08.08.2017): Lễ nhớ Thánh Đaminh, Linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 14,22-36) Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên (04.08.2017): Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Bổn mạng các Linh mục

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,35-10,1) Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên (29.07.2017): Lễ nhớ Thánh Mácta.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 38 - 42) Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có ...