Memorial of Saint Frances Xavier Cabrini

Monday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (November 13, 2017): Memorial of Saint Frances Xavier Cabrini, Virgin

Today's Readings: Wisdom 1:1-7 Ps 139: (24b) 1b-10 Luke 17:1-6 www.usccb.org/bible/readings/111317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke Jesus said to his disciples, "Things that cause sin will inevitably occur, but woe to ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết