Năm B

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh, Năm B (13.05.2018): Lễ Chúa Thăng Thiên

Phúc Âm: Mc 16,15-20 "Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (06.05.2018): Gieo gì gặt ấy 

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (29.04.2018): Thoái hoá làm mất phẩm chất

Phúc Âm: Ga 15, 1-8 "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh, Năm B (22.04.2018): Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Phúc Âm: Ga 10, 11-18 "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh, Năm B (15.04.2018): Bình an cho các con 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (25.03.2018): Nhiệt thành của thập giá.

Bài Phúc Âm Kiệu Lá: Mc 11, 1-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, Năm B (18.03.2018): Hạt lúa mì mục nát

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,20-33). Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (11.03.2018): Nào ta hãy mừng vui

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 14-21). Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay, Năm B (04.03.2018): Nhà Cha là nhà cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-25). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay, Năm B (25.02.2018): Thôi đừng đầy đọa nhau

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9,2-10). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết