Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Ngày 2 tháng 2 là Ngày Đời Sống Thánh Hiến Thế Giới lần thứ 22. Đây là ngày kỷ niệm đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết định vào năm 1997. Trong thông điệp ...

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

VATICAN. Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ ...