Ngọn đèn đức tin

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (25.09.2017): Ngọn đèn đức tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết