Ngọn đèn đức tin

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (25.09.2017): Ngọn đèn đức tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên ...