Quãng Bình

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Trợ Giúp Bão Lụt ở Quãng Bình và Hà Tĩnh

Sáng ngày 29/9/2017 vừa qua, Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse Nguyễn Hồng Phước và Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, đã đến thăm viếng và giúp đỡ bà con ở Giáo ...