Ra khỏi chính mình

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên (03.10.2017): Ra khỏi chính mình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,51-56) Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết