Sống là liên đới

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên (13.11.2017): Sống là liên đới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra ...