Sống là liên đới

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên (13.11.2017): Sống là liên đới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết