Suy Niệm Thứ 2 Tuần 8 Thường Niên

Suy Niệm Thứ 2 Tuần 8 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 10, 17-27   Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời ...