Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 6, 51.60-69 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”  Nghe rồi, nhiều môn đệ ...