Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” ...