Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” ...