Suy Niệm Thứ Tư Chúa Nhật VII Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 17,11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để ...