Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào ...