Suy tôn Thánh Giá

Bài giảng của cha Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng trong Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vatican

Lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 30 tháng Ba, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Trước sự hiện diện ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2017): Suy tôn Thánh Giá, Lễ Kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 13-17) Khi ấy, Ðức Giêsu nói: 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa ...