Thánh Tâm Chúa Giêsu

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên (08.06.2018): Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ trọng

Phúc Âm: Ga 19, 31-37 "Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi ...

Ý nghĩa và lịch sử : Lễ Thánh Tâm và tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và trong suốt tháng 6 này, là tháng Hội thánh dành riêng để tôn sùng cách đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu. ...