Thể hiện của tự do thực sự

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên (15.11.2017): Thể hiện của tự do thực sự

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,11-19) Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang ...