Thể hiện của tự do thực sự

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên (15.11.2017): Thể hiện của tự do thực sự

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,11-19) Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết