Tin Mừng thánh Gioan

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh, Năm B (22.04.2018): Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Phúc Âm: Ga 10, 11-18 "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh (21.04.2018): Xác tín niềm tin

Phúc Âm: Ga 6, 60-69. "Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.      Khi ấy, có nhiều môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh (20.04.2018): Lương thực linh hồn

Phúc Âm: Ga 6, 52 - 59 "Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Phục Sinh (19.04.2018): Tin Chúa sẽ được sống muôn đời

Phúc Âm: Ga 6, 44-51 "Ta là bánh từ trời xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Phục Sinh (18.04.2018): Bánh Hằng Sống

Phúc Âm: Ga 6, 35-40 "Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Phục Sinh (17.04.2018): Bánh từ trời xuống

Phúc Âm: Ga 6, 30-35 "Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Phục Sinh (16.04.2018): Hãy tin Ðấng Thiên Chúa đã sai

Phúc Âm: Ga 6, 22-29 "Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh (14.04.2018): Chúa đi trên biển

Phúc Âm: Ga 6, 16-21 "Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh (13.04.2018): Ăn bao nhiêu tùy ý

Phúc Âm: Ga 6, 1-15 "Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh (12.04.2018): Tin vào Ngài thì sẽ được sống

Phúc Âm: Ga 3, 31-36 "Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết