Tin Mừng thánh Gioan

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên, Năm B (14.01.2018): Ơn gọi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,35-42). Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (05.01.2018): Vượt qua thành kiến để tin theo Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 43-51). Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: "Hãy theo Ta". Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (04.01.2018): Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,35-42) Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (03.01.2018): Ðây Chiên Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,29-34). Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Đây chính là Đấng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (02.01.2018): Lời chứng của Gioan

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,19-28) Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Ngày III Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (27.12.2017): Lễ Thánh Gioan, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,2-8) Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, Năm B - Lễ ban ngày - Lễ trọng (25.12.2017): Tại sao Thiên Chúa làm người?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng, Năm B (17.12.2017): Anh em hãy vui lên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 6-8.19-28). Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (24.11.2017): Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên, Năm A (19.11.2017): Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...