Tin Mừng thánh Gioan

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh (26.04.2017): Sự sáng đã đến thế gian.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,16-21) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh (24.04.2017): Phải sinh lại bởi nước và Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,1-8) Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh (23.04.2017): Chúa hiện ra với các môn đệ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-31) Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (21.04.2017): Chúa hiện ra trên biển hồ Tibêria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21,1-14) 1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (18.04.2017): Tôi đã xem thấy Chúa Phục Sinh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,11-18) 11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Năm A (16.04.2017): Chúa đã sống lại, Ngài đã sống lại thật.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,1-9) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu Tuần Thánh (14.04.2017): Sự thinh lặng của Thập giá

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (xin xem Ga 18,1-19,42) Suy niệm: Trong suốt ngày thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, Giáo hội như muốn mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng, từ ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Năm Tuần Thánh (13.04.2017): Rửa chân cho môn đệ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15) Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Ba Tuần Thánh (11.04.2017): Môn đệ phản Thầy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,21-33.36-38) Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Hai Tuần Thánh (10.04.2017): Xức dầu chân Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,1-11) "Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa ...