Tin Mừng thánh Gioan

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên (10.08.2017): Lễ kính Thánh Lôrensô, Phó tế - Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 12, 24-26) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (22.07.2017): Lễ Kính Thánh Nữ Maria Magđalêna.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 1. 11-18) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017): Tấm bánh tình yêu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A (11.06.2017): Chúa Ba Ngôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (04.06.2017):

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-23) Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh (03.06.2017): Số phận Gioan.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21,20-25) Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh (02.06.2017): Chúa báo phúc tử đạo cho Phêrô.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21,15-19) Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh (01.06.2017): Cầu cho hiệp nhất

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17,20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh (30.05.2017): Cầu Nguyện Cho Mình Và Môn Ðệ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17,1-11)  Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh (29.05.2017): Môn Ðệ Bỏ Thầy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,29-33) Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con ...