Tin Mừng thánh Luca

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (11.12.2017): Chân dung Đấng Cứu Thế

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5,17-26). Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (08.12.2017): Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tuyên xưng " Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng (05.12.2017): Lòng người vẫn còn đóng kín với Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 21-24). Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (02.12.2017): Tỉnh thức cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21,34-36) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (01.12.2017): Dấu chỉ thời đại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21,29-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (30.11.2017): Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4,18-22) Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (29.11.2017): Cơ hội làm chứng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21,12-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (28.11.2017): Thời gian chuyển tiếp

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21,5-11) Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (27.11.2017): Cho đi tất cả

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21,1-4) Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (25.11.2017): Có sự sống lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 20,27-40) Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, ...