Tin Mừng thánh Luca

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay (21.02.2018): Dấu lạ cả thể

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32). Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên (02.02.2018): Lễ kính Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-32). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên (26.01.2018): Thánh Timôthêô và thánh Titô, Giám mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (01.01.2018): Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Ngày Thế giới Hòa Bình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,16-21). Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (31.12.2017): Lễ Kính Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-40). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Ngày VI Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (30.12.2017): Lời tiên báo về Chúa Hài Nhi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2,36-40). Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (29.12.2017): Hạnh phúc cho người gặp Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-35). Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, Năm B - Lễ đêm - Lễ trọng (25.12.2017): Tin Mừng Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 1-14) Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng, Năm B (24.12.2017): Yêu cuộc đời, yêu con người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng (23.12.2017): Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,57-66) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân ...