Tin Mừng thánh Luca

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên (15.08.2018): Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (01.07.2018): Niềm tin - Kiên nhẫn và can đảm

Phúc Âm: Mc 5, 21-43 "Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B (24.06.2018): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Phúc Âm:  Lc 1, 57-66. 80 "Nó sẽ gọi tên là Gioan". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên (09.06.2018): Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Phúc Âm: Lc 2, 41-51 " Mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên (02.06.2018): Chất vấn về quyền

Phúc Âm: Mc 11, 27-33 "Ông lấy quyền nào làm sự đó?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VIII Mùa Thường Niên (01.06.2018): Đền thờ tâm hồn

Phúc Âm: Mc 11, 11-26 "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Khi nghe dân chúng hoan ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên (31.05.2018): Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ kính

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 "Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh, Năm B (15.04.2018): Bình an cho các con 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh (09.04.2018): Lễ Truyền Tin, lễ trọng

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38 “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh (05.04.2018): Thầy đây đừng sợ

 Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra ...