Tin Mừng thánh Luca

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh, Năm B (15.04.2018): Bình an cho các con 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh (09.04.2018): Lễ Truyền Tin, lễ trọng

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38 “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh (05.04.2018): Thầy đây đừng sợ

 Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh (04.04.2018): Chúa đã sống lại

Phúc Âm: Lc 24, 13-35 "Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay (10.03.2018): Người thu thuế ra về được khỏi tội

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,9-14). Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Chay (08.03.2018): Tin nhận hay từ chối

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,14-23) Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay (05.03.2018): Quê hương ngược đãi Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4,24-30). (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay (03.03.2018): Em con đã chết nay sống lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15,1-3.11-32) Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (01.03.2018): Người phú hộ với Lazarô

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16,19-31). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay (26.02.2018): Ðừng Xét Ðoán

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 36-38) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét ...