Tin Mừng thánh Luca

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (17.10.2018): Để Chúa được vinh danh.

Phúc Âm: Lc 11, 42-46 "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (16.10.2018): Suy nghĩ và hành động theo ý Chúa

Phúc Âm: Lc 11, 37-41 "Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (15.10.2018): Lời Chúa có sức biến đổi

Phúc Âm: Lc 11, 29-32 "Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2018): Cưu mang Lời và làm cho Lời được lớn lên

Phúc Âm: Lc 11, 27-28 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2018): Con đường dẫn tới sự hiệp nhất

Phúc Âm: Lc 11, 15-26 "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, (lúc Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 11, 5-13 "Các con hãy xin thì sẽ được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2018): Chúa dạy cách cầu nguyện.

Phúc Âm: Lc 11, 1-4 "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (09.10.2018): Giữ đạo và sống đạo

Phúc Âm: Lc 10, 38-42 "Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (08.10.2018): Mỗi ngày nên giống Chúa hơn

Phúc Âm: Lc 10, 25-37 "Ai là anh em của tôi?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Năm B (07.10.2018): Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ trọng

Phúc Âm: Lc 1, 26-38 "Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết