Tin Mừng thánh Máccô

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (06.01.2018): Khiêm nhường để đườc cứu độ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 1, 7-11) Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng:  “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi,  tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.  Tôi đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Chúa Phục Sinh (15.04.2017): Chờ đón Chúa Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 16:1-8)  1 Vừa hết ngày Sabbath, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. 2 Sáng tinh sương ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết