Tin Mừng thánh Marcô

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên, Năm B (17.06.2018): Gieo lời yêu thương

Phúc Âm: Mc 4,26-34 "Hạt cải, là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên, Năm B (10.06.2018): Hạnh phúc là thành viên trong gia đình Chúa

Phúc Âm: Mc 3, 20-35 “Xatan đã tận số”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên (07.06.2018): Mối quan tâm hàng đầu

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34 "Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên (06.06.2018): Có sự sống lại

Phúc Âm: Mc 12, 18-27 "không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên (05.06.2018): Lễ nhớ Thánh Bonifatiô, Giám mục, Tử đạo*

Phúc Âm: Mc 12, 13-17 "Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên (04.06.2018): Ðá tảng góc tường

Phúc Âm: Mc 12, 1-12 "Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên, Năm B (03.06.2018): Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Lễ Trọng

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26 “Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (30.05.2018): Tiên báo cuộc tử nạn

Phúc Âm: Mc 10, 32-45 "Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên (29.05.2018): Phần thưởng gấp trăm

Phúc Âm: Mc 10, 28-31 "Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên (28.05.2018): Khôn ngoan và khôn dại

Phúc Âm: Mc 10, 17-27 "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết