Tin tưởng

Sự tin tưởng của người vợ tạo nên “kỳ tích” của chồng

“Trên thế gian không có ai mà vô dụng cả, chẳng qua là không đặt đúng chỗ mà thôi!” Thật ra, mỗi người đều có ưu và khuyết điểm của riêng mình, mỗi người đều có ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên (27.10.2017): Lạc quan, Tin tưởng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,54-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: ...