Tỉnh thức

Tỉnh thức chống lại tệ nạn không trừng phạt tội phạm và bạo lực tại Philippines

CEBU: Cần thức tỉnh và chiến đấu chống lại tệ nạn không trừng phạt các tội phạm và bạo lực tại Philippines. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tỉnh dòng Philippines đã đưa ra lời ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên (24.10.2017): Tỉnh thức

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,35-38) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên (31.08.2017): Tỉnh thức chờ Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 24,42-51) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các ...