Tội giả hình

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên (30.08.2017): Kết án tội giả hình.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 27-32) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả ...