Truyền Thông Thái Hà

Thái Hà: Hình ảnh trong đêm Vọng Phục Sinh

Cùng với toàn thể Hội Thánh, hôm qua, lúc 21 giờ 00 tại nhà thờ Thái Hà đã diễn ra canh thức Phục Sinh và thánh lễ vọng Phục Sinh. Thánh lễ do cha Giuse ...

Thái Hà - Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa

Thái Hà (15.04.2016) Cùng với toàn thể Giáo Hội, chiều tối qua, thứ Sáu Tuần Thánh, anh chị em tại Thái Hà đã đi đàng thánh giá trọng thể và tưởng niệm cuộc Khổ nạn ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết