Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Thánh Clemente Maria Hofbauer, DCCT

Clemente Hofbauer sinh ngày 26.12.1752 tại đất nước Áo, vừa đúng 30 năm sau khi Thánh An Phong sáng lập DCCT. Có một chi tiết hết sức dễ thương trong tuổi thơ ấu của cậu ...