Tuần II Mùa Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh (14.04.2018): Chúa đi trên biển

Phúc Âm: Ga 6, 16-21 "Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh (13.04.2018): Ăn bao nhiêu tùy ý

Phúc Âm: Ga 6, 1-15 "Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh (12.04.2018): Tin vào Ngài thì sẽ được sống

Phúc Âm: Ga 3, 31-36 "Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Phục Sinh (11.04.2018): Sự sáng đã đến thế gian

Phúc Âm: Ga 3, 16-21 "Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Phục Sinh (10.04.2018): Niềm tin là ngọn đèn sáng

Phúc Âm: Ga 3, 7-15 "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh, Năm B (08.04.2018): Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa

Phúc Âm: Ga 20, 19-31 "Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, ...