Tuần III Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh (21.04.2018): Xác tín niềm tin

Phúc Âm: Ga 6, 60-69. "Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.      Khi ấy, có nhiều môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh (20.04.2018): Lương thực linh hồn

Phúc Âm: Ga 6, 52 - 59 "Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Phục Sinh (19.04.2018): Tin Chúa sẽ được sống muôn đời

Phúc Âm: Ga 6, 44-51 "Ta là bánh từ trời xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Phục Sinh (18.04.2018): Bánh Hằng Sống

Phúc Âm: Ga 6, 35-40 "Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Phục Sinh (17.04.2018): Bánh từ trời xuống

Phúc Âm: Ga 6, 30-35 "Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Phục Sinh (16.04.2018): Hãy tin Ðấng Thiên Chúa đã sai

Phúc Âm: Ga 6, 22-29 "Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh, Năm B (15.04.2018): Bình an cho các con 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ...