Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên (24.10.2018): Tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình

Phúc Âm: Lc 12, 39-48 "Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên (23.10.2018): Tỉnh thức là thể hiện niềm tin

Phúc Âm: Lc 12, 35-38 "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (22.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên, Năm B (21.10.2018): “HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ”

Phúc Âm: Mt 28, 16-20 "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên (28.10.2017): Lễ Kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên (27.10.2017): Lạc quan, Tin tưởng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,54-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên (26.10.2017): Đường đến vinh quang

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,49-53) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên (25.10.2017): Tỉnh thức trong phục vụ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  (Lc 12,39-48) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên (24.10.2017): Tỉnh thức

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,35-38) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (23.10.2017): Điều chỉnh hướng đi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,13-21) Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo ...