Đàng thánh giá diễn ra từ nhà thờ, sau đó tiến ra Công Viên 1-6, hay Thái Hà gọi là Công Viên Đức Bà và trở về lại sân nhà thờ. Bắt đầu từ 18 giờ 00 và kết thúc sau đó một tiếng đồng hồ.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ chủ sự việc Đi Đáng Thánh Giá.

Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa bắt đầu từ 19 giờ 00 với phần phụng vụ Lời Chúa qua bài Thương Khó, sau đó là suy tôn Thánh Giá và cuối cùng là Rước Lễ.

Trưa nay, lúc 11 giờ 30 tại nhà thờ sẽ có việc kính Đức Mẹ Sầu Bi. Lúc 18 giờ 00 là Canh Thức Phục Sinh dành cho thiếu nhi và 21 giờ 00 là Canh Thức Phục Sinh dành cho ngừoi lớn.


Truyền Thông Thái Hà