Thánh Lễ Chủ Nhật Phục Sinh (08g00 - 21.04.2019) Lm:Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn ,DCCT

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 16:41:24