THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 19/11/2020)

Thứ Năm, 19-11-2020 | 11:13:01

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 2, 14/12/2020

            Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

Ghi danh lúc: 18h30, 14/12/2020 tại lầu 2 dãy A

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 09/01/2021

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

             Ghi danh lúc: 15h00, 09/01/2021 tại lầu 2 dãy A

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 23/02/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc: 18h30, 23/02/2021 tại lầu 2 dãy A

            

        

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

     * Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết