THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 17/09/2020)

Thứ Năm, 17-09-2020 | 20:47:21

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 – 4 – 6– AGAPE KHÓA 71

 • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai 12/10/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 22/11/2020

2. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – EPHATA KHÓA 106

 • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào chiều Chúa Nhật 18/10/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 20/12/2020

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – CANA KHÓA 06

 • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 24/10/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối thứ bảy 26/12/2020

 

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết