THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GLDT (CẬP NHẬT NGÀY 24/11/2019)

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 17:39:38

1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

Khai Giảng: THỨ 7, 07/12/2019

            Thời gian học:  – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                       – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

            Địa điểm: lầu 2 dãy A

2. LỚP HỌC THỨ 3-5-7

Khai Giảng: THỨ 3, 10/12/2019

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Địa điểm: lầu 2 dãy A

3. LỚP HỌC THỨ 2-4-6

Khai Giảng: THỨ 2, 16/12/2019

           Thời gian học: 18h45 – 20g45

           Địa điểm: lầu 2 dãy A

Ghi danh:        – Phòng A02 (trong giờ hành chánh, ngoại trừ thứ

– Lầu 2 dãy A (lúc 18h30 từ thứ 2-7)

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

Tags: