THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 6

Chúa Nhật, 17-05-2020 | 10:12:49

Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống đầu tháng sẽ được cử hành tại Nhà nguyện Hiệp Nhất  vào lúc 19h30 ngày 06 tháng 06 năm 2020.

TTMV-DCCT

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết