THÔNG BÁO VỀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG

Thứ Hai, 28-09-2020 | 08:04:39

TRUNG TÂM MỤC VỤ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

THÔNG BÁO


THỨ BẢY (03/10/2020)

VÀO LÚC 19H30

CÓ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG

TẠI NHÀ NGUYỆN HIỆP, LẦU 1 DÃY B

XIN KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN THAM DỰ.

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết