Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thông báo: Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh lễ Tuyên Khấn và Thánh lễ Truyền chức Linh mục

Thứ Sáu, 22-06-2018 | 18:12:07

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trân trọng thông báo đến với cộng đoàn và kính mời anh chị em đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ hành hương Kính Đức Mẹ với các Thánh lễ Tam nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh lễ Tuyên Khấn Dòng và Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục:TTMV – DCCT

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184