Lời Chúa: Ga 17,11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. ...

 

 

Xem thêm >>

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 2, 14/12/2020             Thời gian học: từ 18h45 – 20g45 Ghi danh lúc: 18h30, 14/12/2020 tại lầu 2 dãy A     2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ 7, 09/01/2021             Thời gian học:  - THỨ 7: 15h00 – 17g30                    ...

 

 

Xem thêm >>