Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Bí Tích Chữa Lành

Thứ Năm, 07-12-2017 | 14:57:05

“Ngay cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, xin Chúa đừng bỏ con” (Tv).

Phận người thật mau qua, mới ngày nào tóc còn xanh, nay đã điểm bạc – Mới ngày nào chạy nhảy tung tăng, nay đã mỏi gối chồn chân – Mới ngày nào mắt sáng tinh anh, nay nhìn quáng gà và nhiều khi không thấy – Mới ngày nào nói năng lưu loát, tiếng nói lanh lảnh, nay giọng đã run và yếu ớt – Mới ngày nào thông minh, xuất chúng, nay nhớ trước, quên sau…Phận người và kiếp người là thế: Sinh, lão, bệnh, tử ai cũng phải đi qua!

Quý cha Thừa Sai đã cử hành nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân cho những người già cả, yếu đau, bệnh tật, tại nhà thờ vào lúc 8g00, ngày 07.12.2017. Nghi thức đặt tay chúc lành với ơn Chúa đồng thời Xức dầu Bệnh Nhân để Chúa chữa lành phần hồn và phần xác. 

Cha G.B Vân Anh đã đến tận gia đình để cử hành nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân cho những bệnh nhân không có khả năng đến nhà thờ.

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm