30 phút học hỏi: Tông Huấn "Amoris Laetitia" - Niềm hoan lạc của tình yêu - P.44 (6.11.2018): Lm. ĐaMinh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Thứ Năm, 08-11-2018 | 19:53:49

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết