30 phút học hỏi: Tông Huấn "Amoris Laetitia" - Niềm hoan lạc của tình yêu - P.49 (15.01.2019): Lm. Đa minh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Thứ Ba, 15-01-2019 | 20:36:32

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết